26 April 2012

BUAT BAIK DIBALAS BAIKMEMBINA ULASAN NILAI MURNI


  Penanda Wacana  Kata Bantu               Nilai Murni        Kata Sendi Nama            Bukti daripada teks
Antaranya,    kita mestilah  bertanggungjawab seperti sering keluar mencari
makanan untuk kumpulannya
Selain itu,    kita hendaklah rajin seperti bersungguh-sungguh dalam
 menjalankan tugas yang diberikan
Seterusnya,   kita perlulah cermat supaya tidak  terjatuh ke dalam sungai
Oleh itu,     kita haruslah baik hati dengan segera menjatuhkan sehelai
daun untuk membantu.
Akhirnya     kita wajarlah menghargai jasa dengan mengucapkan terima kasih kepada
orang yang menolong kita.Oleh itu, kita haruslah baik hati dengan segera menjatuhkan sehelai daun.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan